Sekretesspolicy

Sponsrade länkar


SetStyle.se tillämpar en sekrtesspolicy som går ut på att inte delge information om besökarna till tredje part. Däremot görs regelbundet interna kartläggningar av statistisk karaktär, som används för att förbättra navigationen på hemsidan. De konfidentiella data, som är föremål för interna analyser, kommer inte heller att offentliggöras. Som besökare bör man vidare ha kännedom om att en våra tredjepartsannonsörer –Google – använder sin s.k. DART-cookie för att anpassa annonsernas innehåll efter beökarnas behov. Genom att kontakta tredjepartsannonsörerna kan man som beöskare undvika att få sitt surfbeteende registrerat och analyserat.

Sponsrade länkar